Web Site  

woman Lijsbeth Willemsd van der Codde‏‎
Geboren ‎1520
Overleden ‎17 mei 1586‎, 65 of 66 jaar. Bron bij persoon 1)

Huwelijk/ Relatie met:

man Quierijn Fransz‏‎
Geboren ‎1511 Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, Nederland
Overleden ‎1579‎, 67 of 68 jaar
Beroep: meester wielmaker. Bron bij persoon 2)

meester wielmaker (wagenmaker) te Rijnsburg in het Campeijnde. Woonde aldaar naast zijn schoonvader. Genoemd op de kohieren van de tiende penning vanaf 1553, overl in 1579.1 Hij huwde met Lijsbeth Willemsdr. van der Codde, zij assisteerde op 23 maart 1585 haar dochter Stijntge Quirijns bij haar ondertr. te Leiden, overl. na 17 mei 1586 2 , dochter van Willem Jansz., schoenmaker te Rijnsburg, en Maritge Jansdr. Lijsbeth Willems was blijkbaar aktief in de reformatie of te wel de ketterse leer en week vermoedelijk na 28 maart 1568 uit naar Emden in Duitsland. In het testament van 28 maart 1568 bepaalden Willem Jansz. (van der Codden) en Maritgen Jansdr. "om sonderlinge saecken ende redenen hemluijden daer toe bewegende" dat hun dochter Lijsbeth voor haar kindsgedeelte uit de erfenis zal genieten een levenslange lijftocht. Als Lijsbeth vóór haar man zou overlijden bleef die levenslang in het genot van de lijftocht. De eigendom van de goederen uit dit kindsgedeelte zal komen aan de kinderen van Lijsbeth. Het gedeelte van een gestorven kind valt toe aan de overige kinderen. Met andere woorden: Lijsbeth zal deze goederen niet in eigendom ontvangen, maar er met haar man levenslang het vruchtgebruik van genieten. Lijsbeth en Quierijn verklaarden dat zij met deze regeling akkoord gingen.3 Deze afwijkende bepaling in het testament wordt begrijpelijk als we mogen aannemen dat Lijsbeth de met vervolging bedreigde dochter was, die naar Emden is uitgeweken. De bezittingen van ballingen werden geconfisceerd. De "ketterjacht" werd in 1568 hevig. Op de dag na het opmaken van het testament gaf de Leidse vroedschap bevel dat alle ministers (predikanten), consistorialen (kerkeraadsleden), beeldbrekers en kerkrovers bij het gerecht moesten worden aangebracht. Door de getroffen beschikking bleven de aan Lijsbeth toegevallen erfgoederen uit handen van de justitie, als zij op de vlucht ging.
Quierijn Fransz. werd namens zijn vrouw tussen 1567 en 1573 driemaal voor de Raad van Beroerte gedagvaard en veroordeeld.4 Lijsbeth Willems was een tante van de gebroeders Van der Codde, de "stichters" van de Rijnsburger Collegianten.

Kind:

1.
man Jan Quierijnsz‏
Geboren ‎1549 Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, Nederland
Overleden ‎1623‎, 73 of 74 jaar
Beroep: meester wielmaker en schepen. Bron bij persoon 3). Bron bij persoon 4)

meester wielmaker, schepen van Rijnsburg in 1586, 1588 en 1605 8 , eigenaar van 2 morgen, 2 hond en 1 roede weiland te Oegstgeest, werd op 15 december 1606 en 4 juli 1607 door de weeskamer te Leiden aangesteld tot medevoogd over de nagelaten weeskinderen van zijn zusters Stijntge en Volckgen. Hij was blijkens een verklaring uit 1624 toen 65 jaar oud 9 en woonde in 1623 in bij zijn zoon Quirijn Jansz.10 Hij ondertr. Leiden 30 maart 1577 met Marijtje Dircksdr., j.d. van Oegstgeest, overl. na 5 november 1599 dochter van Dirck Willem Egbertsz. (van Egmond) en Claertje Jeroensdr


Bronnen

1) Website van Wim Kunnen Toegevoegd door een Smart Match te bevestigen, bladzijde: Lijsbeth Willemsd van der Codde
2) Website van Wim Kunnen Toegevoegd door een Smart Match te bevestigen, bladzijde: Quierijn Fransz
3) Nunnink Web Site Toegevoegd door een Smart Match te bevestigen, bladzijde: Jan Quierijnsz
4) Website van Wim Kunnen Toegevoegd door een Smart Match te bevestigen, bladzijde: Jan Quierijnsz

Citaat voor: Gezin Overzicht
"Gezin Overzicht: Lijsbeth Willemsd van der Codde & Quierijn Fransz." HuMo-gen - Web Site (http://adroy.homeserver.com/family.php?database=humo_&id=F796&main_person=I1691 : toegang 26 May 2018) Lijsbeth Willemsd van der Codde #I1690, geboren ‎1511 Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, NederlandHilbrands/de Rooij stamboom beheerd door Ton de Rooij (neem contact op)
Ga naar de wijda-ton-familytree TNG website voor grafische layout van de stamboom.